Plakaten for “Manislam”

Plakaten for “Manislam”

Posted on jan. 23, 2015

Vår animatør, Simon Matthew Valentine, som har gjort alle animasjoner på “Gender me”, “A balloon for Allah” og “Manislam” en film om Islam og maskulinitet, har laget denne flott plakataen til Gøteborg film festival. Takk skal du ha Simon. Du gjorde mine drømmer synlige.