By Jørgen Lorentzen

Blikk på mannen gjennom litteratur og film
Ved hjelp av litteratur og film utforskes krisen ved mannsrollen, som startet ved overgangen til forrige århundre.
Ved å ta for seg ulike sider ved den moderne maskulinitet, som den erobrende maskulinitet, voldelig maskulinitet, fotballmaskulinitet og maskulint vennskap, belyser han den moderne mannens spillerom.

Jørgen Lorentzen er mannsforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap.

maskulinitet

Buy at:
spartacus-logo