Jørgen

Jørgen Lorentzen

forfatter / produsent / mannsforsker

Om

Jørgen Lorentzen er en norsk litteraturviter, forsker og tidligere journalist. Som litteraturviter har han bl.a. forsket på fremstillinger av menn i litteratur fra 1800-tallet. Han ble i april 2008 valgt til leder av Norsk faglitterær forfatterforening.

Lorentzen har vært engasjert i en rekke saker knyttet til fagfeltene sine. Han startet i 1993 kampanjen «Hvitt bånd» – menn mot vold mot kvinner. Han har sittet i juryen for flere litteraturkonkurranser, blant annet en novellekonkurranse for ungdom. Han har vært aktiv i Norsk kritikerlag. Han sitter også i styret for Reform: Ressurssenter for menn. Videre var han med på å starte Nettverk for forskning om menn i 1989. Lorentzen er nå leder for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Han har skrevet mye om menn og maskulinitet i mange ulike medier i norsk og internasjonal sammenheng, og har blant annet utgitt bøkene Maskulinitet : blikk på mannen gjennom litteratur og film (2004), Kjønnsforskning – en grunnbok og Män i Norden.

Han har produsert flere dokumentarfilmer og to tv-serier for regissør Nefise Özkal Lorentzen.

Arbeid

CV