Poems
by Nefise Özkal Lorentzen

Diktene uttrykker en form for kvinnelig ironi og tvetydighet, en lek med det erotiske og det tenksomme på samme tid.

buy at:
Bokkilden